Nyheder

Reception for Niels Clemensen

Niels Clemensen tiltræder som havnedirektør d. 1. september 2016 og Bestyrelsen for Hanstholm Havn vil gerne markere tiltrædelsen med en velkomstreception.

Belægning kaj 41

Der arbejdes for tiden på kaj 41 med at skifte belægning. Det ændres fra kuvertfald til en sidet fald, og arbejdet løber ind i oktober måned. Arbejdet er etapeopdelt i 5 etaper, dette er gjort for at genere mindst muligt for brugerne.

Området vil være afspærret.

Ved spm. kan vi kontaktes.

Hanstholm Havn søger ny servicemedarbejder

Hanstholm Havn søger ny servicemedarbejder

 

Nyheds arkiv