Hanstholm Havn er en aktiv medspiller indenfor vedvarende energi

Hanstholm Havn bakker op om Thisted kommunes målsætning om at være Danmarks førende klimakommune. Havnen ligger i nærheden af Østerilds testcenter for store vindmøller og havnen kan håndtere såvel losning, som lastning af de meget store vindmølledele, ligesom havnen har en unik beliggenhed indenfor bølgeenergi.

 

Vindmøller

Bølgeenergi