Hanstholm Havn vil være førende fiskerihavn i Europa

Hanstholm Havn er i dag en af de førende fiskerihavne i Nordeuropa. Den unikke beliggenhed og et stærkt netværk giver Hanstholm Havn en mulighed for at blive den førende fiskerihavn i hele Europa.

 

Auktion

Eksportører

Fiskemelsfabrik

Samlecentraler