Takster

Havnens takster fremgår af "Generelle Forretningsbetingelser Hanstholm Havn"

Priser er exclusive moms.

Skibsafgift

Pr. anløb Pr. BT 2,50
Pr. måned (ved månedsafgift for rutefartøjer) Pr. BT 6,35
Pr. måned (ved månedsafgift for andre fartøjer) Pr. BT 10,25

ISPS afgift

For fartøjer under 2.999 BT betales    500 kr. pr. anløb
For fartøjer over   2.999 BT betales 1.000 kr. pr. anløb

Skibsafgift for fartøjer til lystfiskeri

Afgift ved fartøj op til 50 BT Pr. måned 2.306,25
Afgift ved fartøj op til 63 BT Pr. måned 2.905,85
Afgift ved fartøj op til 88 BT Pr. måned 4.059,00
Afgift ved fartøj op til 145 BT Pr. måned 6.688,13

Vareafgift gods

Vareafgifterne fremgår af "Generelle forretningsbetingelser Hanstholm Havn"

Minimumsbetalingen for vareafgifter er 2.500 kr.

Oplysning om varegrupperne fås ved henvendelse til havnekontoret

Vareafgift fisk

Afregningspris (værdi ved salg i første hånd) værdi i kr. 2,40%
Maximum landinger Pris pr. landing 28.500,00

Arealleje

Område 1 (Området mod vest)                    12,50 kr./m2 pr. år
Område 2 (Den egentlige havn)                   22,50 kr./m2 pr. år
Område 3 (Stålskibsbeddingen )                  16,00 kr./m2 pr. år
Område 4 (Industriområde I)                        19,50 kr./m2 pr. år
Område 5 (Industriområde II)                       16,00 kr./m2 pr. år
Område 6 (Området v. Fiskemelsfabrikken)  12,50 kr./m2 pr. år
Område 7 (Akvakulturområdet)                    14,00 kr./m2 pr. år 

For yderlig information om områderne og deres anvendelse henvises der til "områder til udlejning" og betingelser
  
Løs pladsleje 1,00 kr./m2 pr. dag, mindste lejeperiode er 7 dage og minimumslejen 500 kr.